O nás

SDM DOMINIK (Spoločenstvo detí a mládeže Dominik)

Je občianske združenie, ktorého cieľom je v súlade s najvyššími ľudskými, mravnými hodnotami napomáhať integrálnemu rozvoju (jednota duše a tela) detí a mládeže, prostredníctvom rôznych typov činností. Hlavnou činnosťou je športová činnosť.

...viac

Oznamy pre rodičov

Občianske združenie "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik" žiada rodičov, aby do 15. dňa príslušného mesiaca, uhradili mesačný členský príspevok vo výške 10 €. Ďakujeme za pochopenie.


SDM DOMINIK žiada trénerov, aby si hráči, ktorých trénujú, vykonali pred jarnou časťou 2017 / 18 lekársku prehliadku, ak tak nespravili pred jesennou časťou. Ďakujeme za pochopenie.

Darujte nám 2% z daní a pomôžte nám rásť a rozvíjať sa

Občianske združenie SDM DOMINIK, ktoré sa snaží prostredníctvom športovej činnosti privádzať deti bližšie k Bohu, vás prosí o 2% z dane. Tieto prostriedky budú použité na futbalové sústredenie, ktorého súčasťou, okrem tréningov, je aj každodenná sv. omša a modlitba sv. ruženca. Za všetkých dobrodincov je raz mesačne slávená sv. omša. Za Vašu podporu vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Tlačivo_pdf

Podporte nás

Pomôžte ak môžete, hmotne alebo duchovne.

IBAN: SK86 0900 0000 0050 6665 5715

IČO: 42371392

DIČ: 2120228572

Podporujú nás